Stefan Olsson är senior kommunikationsrådgivare med över 20 års erfarenhet av att lösa komplexa kommunikationsproblem åt företag och organisationer. Han är specialist på att bygga och försvara varumärken och anlitas ofta som rådgivare i förändringsprojekt eller krissituationer.