Rådgivare

En rådgivares främsta uppgift är att tillföra externa perspektiv baserade på lång erfarenhet. I över 20 års tid har Stefan ställts inför komplexa kommunikationsproblem i en lång rad olika branscher och verksamheter. I dag erbjuder han följande tjänster:

Kriskommunikation
Vid en kris eller allvarlig händelse ställs höga krav på kommunikationen. Det gäller att snabbt identifiera sina budskap men också att ha en förståelse för hur omvärlden reagerar. Stefan har arbetat som rådgivare vid några av landets mest uppmärksammade kriser och anlitas ofta av företag och organisationer i Skåne och södra Sverige. Han hjälper också till med förberedande arbete – till exempel att utvärdera eller bygga upp system för kriskommunikation eller att utvärdera hur omvärlden kommer att ta emot en negativ händelse.

Kommunikationsstrategi och kommunikationsplaner
Även om en organisation har både kompetens och resurser att själv ta fram kommunikationsstrategi och -planer finns det ett stort värde i att ta in ett externt perspektiv. Faktum är att ett av de vanligaste misstagen i arbete med kommunikationsstrategi och kommunikationsplan är bristande förståelse för omvärldens perspektiv. Det är lätt att fastna i sina egna frågeställningar och behov. Stefan har arbetat med att ta fram både nationella och internationella kommunikationsstrategier för produktlanseringar, nya koncept, varumärkesförädringar, med mera.

Medierelationer
Media fortsätter att vara en av de viktigaste kanalerna för en organisation som vill nå ut brett. Branschen har genomgått extrema förändringar under de senaste tio åren och många av gårdagens sanningar om medierelationer gäller inte längre. Stefan erbjuder råd och stöd i kontakter med media, genom till exempel medieträning och budskapsträning.

Mentorskap
Många kommunikationschefer känner att de saknar interna bollplank att diskutera utmaningar med. Stefan agerar mentor till flera kommunikationschefer och byråledare kring kommunikation och ledarskap.