Föreläsare

Stefan är en flitigt anlitad föreläsare både inom näringslivet och i offenlig sektor samt universitet/högskola. Han är bland annat gästföreläsare i PR och affärsnytta vid Berghs School of Communication.

Hans senaste föreläsning ”Krishanteringens sju dödssynder” vänder på perspektiven. I stället för att berätta hur du ska göra i en kris beskriver Stefan vad du absolut inte ska göra. Föreläsningen har hållits hos bland annat advokatbyråer, Sydsvenska industri- och handelskammaren, hos Marknadsföreningen i Malmö och för ledande personer i medieföretag.

Stefan har också medverkat som paneldeltagare, föreläsare och moderator (svenska/engelska) i en rad olika sammanhang.

Kontakta Stefan via e-post om du är intresserad av att höra mer om föreläsningarna.

Bild från föreläsningen ”Krishanteringens sju dödssynder”